e-shop Žít s přírodou | Rajské zahrady | užovka červená | nejlevnější doményDobré bydlení | Plants For A Future
 
 

 
 
 
 
 

 

Roman Koňařík: O Bozích a lidech

    Tato jedinečná kniha obsahuje Moudrost našich dávných Předků z časů Védské Kultury. Tyto „Védy dětem“ autor sestavil na základě znalostí slovanských mýtů a východních učení pocházejících od duchovních učitelů Árjů. Kniha seznamuje děti se základy karmy a reinkarnace a bude jistě užitečnou pomůckou pro osvícenější rodiče, kteří se snaží své potomky vést duchovnější cestou Světla. Prastaré příběhy plné Bohů a boje s Temnotou jsou vhodné spíše pro zralejší přemýšlivé děti, ale mnohé osvětlí i rodičům. Védské skazky rozvíjejí dětskou představivost, obrazové myšlení a především charakter. V neposlední řadě však seznamují čtenáře s nejstarší dochovanou tradicí našich osvícených Slavjanských Předků, která sahá do minulosti mnohem dál, než si historici dokáží představit.

 1. vydáni, 9.2018, 104 stran, vázaná, 148 x 210 cm, doporučená cena 333 Kč
ISBN 978-80-907324-0-7

 

Profil na Databazeknih.cz
Profil na ČBDB.cz

 

Knihu lze koupit za zvýhodněnou cenu 239 Kč
na e-shopu Žít s přírodou

Odkazy na recenze na webu

...

 

Obsah knihy

 

Úvod
O stvoření vesmíru
O stvoření Země
O stvoření pozemského sadu Irije
O stvoření lidských duší
O Matce Makoši a jejích dcerách
O Perunovi a strašlivé šelmě Skiperovi
O tom, jak se Kryšeň zrodil na Zemi
O Chorsovi a Zarje-Zarenici
O potopě světa
O zrození Tarcha-Dažďboha
O Koljadově daru
O Kupalovi a Kostromě
O tom, jak Veles dělal potíže
O Jarilovi
O Dažďbohovi a Moreně
O smrti Koščeje Nesmrtelného
Závěr

 

Ukázka z knihy

(tento text neprošel finální korekturou, takže se může v detailech lišit od verze v knize)


Úvod

 

Milé děti, už jste se někdy zamysleli nad touto otázkou? Co bylo dřív? Vejce, nebo slepice?

Odpověď je ve skutečnosti tak složitá, že ji neznají ani mnozí dospělí. Může se stát, že takovou odpověď nenajdete za celý dlouhý život.

Vejce musí snést slepice, takže se zdá, že odpověď je snadná a dříve byla slepice. Jenže aby slepice vůbec byla, musí se nejdříve vyklubat z vejce.

Vědci mají odpověď na vše a pokud se o vědu budete zajímat, zjistíte, že slepice se vyvíjela postupně z divokého ptáka. Jenže i ten divoký pták se musel z něčeho vyklubat, takže stále zůstává stejná otázka. Co bylo dřív? Vejce nebo pták? I tady vám vědci řeknou, že šlo o postupný vývoj z jiných tvorů. Ptáci se prý vyvíjeli z plazů. Ti se vyvíjeli z obojživelníků, jako jsou žáby a čolci. No a obojživelníci se vyvíjeli z ryb. Před rybami byli zřejmě nějací mořští měkkýši, co ještě nemají v těle kosti. No a dávno dávno před nimi jen prostí malinkatí tvorečkové, kterým dnes říkáme mikroorganismy. To všechno se učí ve škole. Ale je to všechno správně? Zkuste o tom přemýšlet už teď, milé děti, protože dětský mozek je dospělými často podceňován a někdy dokáže přijít na kouzelná řešení.

Kdy si asi tak ryba umanula, že vyleze z vody a narostou jí nohy? Mohlo se něco takového stát v okamžiku, nebo šlo o postupný vývoj, kdy se ryby jen tak občas plácaly na břehu a říkaly si, jaké by to bylo pěkné, kdybychom uměly po těch ploutvích i chodit? Kdy si asi tak ještěr umanul, že už ho nebaví běhat a nechá si narůst křídla? Mohlo se něco takového stát v okamžiku, nebo šlo o postupný vývoj, kdy ještěři zkoušeli skákat ze stromů, aby zjistili, jestli se dole rozplácnou, nebo se naučí dostatečně rychle máchat tlapkami.

A když jsme u toho, tak si položme otázku, kdy a jak asi vznikl člověk? Vyvinuli jsme se z opic, nebo nás stvořila nějaká vyšší božská síla?

Pravda je taková, milé děti, že na tyto otázky ve skutečnosti neznají přesné odpovědi ani sami vědci, protože ve všech vyučovaných pravdách je spousta mezer, takže to vlastně vůbec nemusejí být pravdy. Třeba na to všechno jednou přijdete právě vy.

Stejné jako s vývojem živých tvorů, je to i se stvořením světa. Ani tady neznají lidé přesné odpovědi. Je mnoho názorů na stvoření světa a každý je jiný. Ve škole se budete učit něco, ale v knihách později naleznete něco zcela odlišného. Tedy pokud budete dostatečně zvídaví a nenecháte druhé, aby utvářeli váš pohled na svět. A tak je to se vším.

Slavjanské pohádky, které nyní máte v rukách, nejsou běžnými pohádkami a vlastně se o pohádky ani nejedná. Tato kniha je souborem mýtů, příběhů, které popisují naše Slavjanské Bohy a vznik světa a lidí. Tyto mýty znali před dávnými časy všechny vaše pra pra pra a ještě stokrát pra babičky a samozřejmě také pra pra pra a ještě stokrát pra dědečkové. Povíme si v několika zajímavých kapitolách, jak podle naší původní tradice vznikl svět a první lidé. Je to jen jeden z mnoha pohledů na život a na svět, a vy mu nemusíte věřit, ale rozhodně věřte, že právě vaši dávní Předci tomuto všemu věřili.

A jak to všechno vím? Jak znám ty příběhy, které vám v této knize předám? Vím to, protože mi to rozprávěl sám pták Gamajun, napůl žena a napůl pták. Tento Světlý Božský posel Gamajun zná odpovědi na všechno. Prorocký pták Gamajun ví věci poznané i nepoznané, a toto jsou mýty o stvoření, jak je předával i našim Předkům.

 

O stvoření vesmíru

 

Dávno před tím, než vznikli lidé, dávno před tím, než vznikly planety… nebylo nic. Jen pekelná tma tmoucí. Dokážete si, milé děti, představit, jaké to je, když je nic? Nic je nic, ale jen těžko může být nic, když je to vždycky něco. Tak ani tma nemůže být nic, protože to je tma. Takže i v tom velkém prvotním nic přece jen něco bylo, a to něco je ohromná Božská síla, první a největší Bůh představující Jednotu. Ten někdo se nazývá Brahma a je úplně vším, co bylo, je a bude. Je to nepopsatelný a neuchopitelný Bůh. Mocná síla, která se nedá pochopit ani vysvětlit.

Prvotvůrce Brahma v tom prvotním NIC vytvořil velké vejce. A hle, milé děti, tady máme odpověď na tu starou otázku, co bylo dřív, vejce nebo slepice? Je to sice úplně jiné vejce, ale pravdou je, že naši Předci opravdu věřili, že se vše zrodilo z vejce.

V tom vejci byl uzamčen mocný Bůh Rod. Rod byl zpočátku semenem nevyklíčeným, pupenem nerozvinutým, ale pak se Rod osvobodil. Rod je zároveň i Brahma. Rod je co bylo, je a bude. Je to Rod Prarodič, z kterého se zrodilo a rodí všechno jsoucí. Velký Rod, to jsou všichni Bohové. On je celý svět, on je to, co se zrodilo i všechno to, co se teprve zrodí.

Aby mohl Rod v počátcích tvořit, potřeboval na pomoc více sil. A tak zrodil nejdříve Lásku a Světlo. Tou láskou byla Bohyně Lada, Lada Matička, Lada Bohorodička, Lada Ladička, která představuje lásku a vše uvádí v soulad. Tím prvním Světlem však nebylo světlo ze Slunce, jak ho dobře znáte, milé děti. Nezapomínejte, že zatím nevznikli ani lidé, ani Země, ani hvězdy, ani Slunce, ani vesmír. Byl tu jen Rod Prarodič, Lada Matička a Božské Světlo zvané Ra. To světlo je duchovním Světlem a vyzařuje lásku a tvořivou sílu samotného Roda i Lady Matičky.

Pomocí mocného záření Světla Ra vytvořil Rod tři světy nazývané JAV, NAV a PRAV, které jsou všude kolem nás, ale viditelný je pro nás jen jeden z nich. Tím viditelným hmotným světem je JAV, tedy projevený svět. V Javi mi žijeme a umíráme. Jav je všechno to, co vidíme, to, co je zjevné. Jav je celý hmotný svět. Pak je tu ještě NAV. Je to svět duchů našich Předků, svět zlých démonů a hodných víl. Do Navi už lidé tak snadno nevidí, přestože je stejně skutečná jako Jav a stejně jako Jav je i Nav plná bytostí, ať už dobrých, nebo zlých. Dnes se tomuto navnímu světu duší říká svět astrální nebo jemnohmotný. Třetím světem je pak svět Bohů, svět božských sil. Ten se jmenuje PRAV, protože to je svět jediné Božské pravdy. Ve světě Pravi už nesídlí žádné zlo a každý z nás se tam jednoho dne může dostat, pokud bude žít pokorně a poctivě. PRAV, to jsou Nebesa, kde žijí Bohové. PRAV, to je Jednota všeho, kde každý splyne s Matičkou Ladou a velkým Rodem. PRAV, to je sám Brahma Prvotvůrce.

Rod Prarodič rozdělil dobré od zlého a stvořil tak Bohy Bělboha a Černoboha. Bělboh řídí všechno dobré a Černoboh řídí všechno zlé. Tyto dvě síly, dobro a zlo, spolu budou navždy soupeřit a spolu budou navždy tvořit rovnováhu. Bohové rozhodli, že i zlé je potřebné, protože bez zla bychom nemohli rozeznat dobro. Teprve když vidíme zlo, můžeme pochopit, co je to dobro.

Rod Prarodič zrodil vesmír a stvořil velkou Bohyni Krávu Zemun. Posvátná Kráva Zemun rozlévá své mléko nad Nebesy, kde sídlí Bohové. V tom mléku plavou hvězdy a tím mlékem je naše galaxie, které se říká Mléčná dráha...

...konec ukázky

 Copyright © 2016  Černý Drak    Všechna práva vyhrazena.